W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Mail:

office@croydons.co.uk


Regulamin sprzedaży internetowej na www.croydonschoolofmotoring.co.uk

Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży internetowej na www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Croydons.co.uk Publishing.
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) na www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 • Podczas dokonywania zakupów na stronie www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Dane Klienta

 • Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Croydons.co.uk Publishing nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 • Croydons.co.uk Publishing zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

Polityka ochrony prywatności

 • Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 • Wszystkie dane osobowe uzyskane za pomocą strony www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl zostaną użyte zgodnie z Data Protection Act 1998 i innymi mającymi zastosowanie ustawami.

Przedmiot działalności

 • Przedmiotem działalności strony croydonschoolofmotoring.co.uk/pl jest sprzedaż materiałów szkoleniowych na prawo jazdy w UK oraz rezerwacja egzaminów na prawo jazdy w UK za pośrednictwem Internetu.

Zakupy

Zamówienia od Klientów są przyjmowane:

 • przez stronę internetową www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę
 • przez telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17
 • listownie (po uprzednim kontakcie z nami)

Istnieje również możliwość dokonania przelewu bankowego.

Tranzakcje na stronie internetowej www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl dokonywane są pod nadzorem bankowym za pośrednictwem profesjonalnego systemu Barclaycard.

Akceptujemy następujące karty płatnicze:

 • Visa debit
 • Maestro
 • Visa Electron
 • Visa credit
 • Mastercard
 • AmericanExpress

Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

 • wyboru zamawianych towarów lub usług
 • wyboru sposobu dostawy oraz adresu (mogą to być różne adresy)
 • wyboru sposobu płatności

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

Ceny

 • Wszystkie ceny podane na stronie www.croydonschool ofmotoring.co.uk/pl są podawane w funtach (GBP) i są cenami brutto
 • Podane ceny zawierają wyłącznie koszty dostawy standardowej na terenie UK (dotyczy materiałów szkoleniowych)

Dostawa

 • Dostawa realizowana jest na obszarze UK i Polski i następuje za pomocą firmy Royal Mail
 • W cenie produktu zawarte są jedynie koszty dostawy standardowej na terenie UK. Koszty innego rodzaju dostawy pokrywa Klient
 • Firma Croydons.co.uk Publishing nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk, opóźnienia wynikłe z winy zamawiającego lub Royal Mail, itp. )
 • Termin realizacji zamówień. Zamówione materiały szkoleniowe wysyłamy do zamawiającego w dniu złożenia zamówienia lub w najbliższym dniu roboczym od złożenia zamówienia (zamówienia z soboty wysyłamy w poniedziałki). Bezpłatna dostawa standard realizowana jest w 3 dni+, „Next day” w jeden dzień, dostawa do Polski 7 dni+. Wszystkie zamówienia realizowane są za pośrednictwem Royal Mail

Copyright © by Croydons.co.uk                                                                                                               Regulamin | Polityka prywatności | FAQ | Kontakt