Ile kosztuje prawo jazdy w UK 2022 ? | CROYDONS

Ile kosztuje prawo jazdy w UK?

W poniższym dziale znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zasad i przebiegu egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na prawo jazdy w UK (kat. B).

Egzamin teoretyczny możesz zabukować od razu jak tylko otrzymasz provisional driving license. Aby móc zarezerwować egzamin praktyczny musisz mieć zdaną część teoretyczną.
Obecnie na terenie UK znajduję się 137 ośrodków egzaminacyjnych. Większość przyszłych kierowców ma do nich dostęp w promieniu 20 mil od miejsca zamieszkania (lista ośrodków wraz z adresami znajduje się na naszej stronie, w formularzu do zarezerwowania testu).

Egzamin teoretyczny i praktyczny za pośrednictwem polskojęzycznego formularza możesz zarezerwować online 24h na naszej stronie internetowej pod tym adresem. By tego dokonać musisz posiadać ważne tymczasowe prawo jazdy provisional driving license oraz informacje dotyczące Twojej karty debetowej lub kredytowej.

W ośrodku egzaminacyjnym należy stawić się, co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem testu i zgłosić się w rejestracji. Do sali egzaminacyjnej nie można zabierać ze sobą rzeczy osobistych, dlatego przed rozpoczęciem egzaminu muszą one zostać umieszczone w zamykanym schowku, wskazanym przez pracownika ośrodka egzaminacyjnego. Rzeczy osobiste, które należy umieścić w schowku obejmują m.in. telefony komórkowe, bluetooth, laptopy, tablety, pagery, a także torebki, portfele, czapki, torby, płaszcze, książki, notatki, słowniki, notatniki, długopisy, zegarki, jedzenie i picie.

Test teoretyczny składa się z następujących części:

 • testu wielokrotnego wyboru (multiple choice questions) – gdzie do zaznaczenia jest jedna poprawna odpowiedź spośród 4 możliwych do wyboru,
 • studium przypadku (case study) – integralnej części testu wielokrotnego wyboru, opracowanej na jego podstawie,
 • testu na dostrzeganie zagrożeń (hazard perception test) – filmowego testu oceniającego zdolność dostrzegania zagrożeń na drodze.
Test wielokrotnego wyboru (multiple choice questions) Kandydat może się zdecydować na 15-minutową sesję próbną przed rozpoczęciem testu, aby poćwiczyć test wielokrotnego wyboru. Po zakończeniu próby rozpoczyna się właściwy egzamin.
W ciągu 57 minut należy udzielić odpowiedzi na 50 pytań (45 test wielokrotnego wyboru, 5 studium przypadku). Liczba wymaganych odpowiedzi podana będzie na ekranie w lewym górnym rogu.
W celu udzielenia poprawnej odpowiedzi podczas testu wielokrotnego wyboru należy dotknąć kwadratu przy właściwej odpowiedzi. Podczas próby przejścia do następnego pytania bez zaznaczenia odpowiedniej liczby wymaganych odpowiedzi, kandydat jest o tym informowany.
Pytania do egzaminu teoretycznego dotyczą przepisów i zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i ochroną środowiska.

To 5 pytań opracowanych na podstawie testu wielokrotnego wyboru, stanowiących jego integralną część. Zostały wprowadzone do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy we wrześniu 2009 roku. Podczas tej części testu kandydatowi zostaje przedstawiona sytuacja, z którą może mieć do czynienia każdy kierowca. Zadaniem kandydata jest udzielenie odpowiedzi na 5 pytań, które odnoszą się do tej sytuacji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego, gdzie można nabyć dwujęzyczne testy na prawo jazdy w UK z aktualnymi przykładami.

Warunkiem zaliczenia pierwszej części egzaminu teoretycznego jest zdobycie minimum 43 na 50 punktów. W trakcie egzaminu kandydat powinien spokojnie czytać poszczególne pytania oraz udzielić wszystkich odpowiedzi, nawet jeśli nie jest pewien czy są poprawne. Przed zakończeniem rozwiązywania testu wielokrotnego wyboru, jeśli kandydat ma na to czas, może ponowne przejrzeć wszystkie pytania i ewentualne poprawić odpowiedzi. Aby zakończyć egzamin przed czasem należy zaznaczyć przycisk “review”, a następnie przycisk “end”. Po zakończeniu pierwszej części testu, kandydat może zdecydować się na 3-minutową przerwę, a następnie przystąpić do drugiej części egzaminu teoretycznego.
Jego celem jest ocena szybkości reakcji kandydata na zbliżające się niebezpieczeństwo.
Odpowiedzi udziela się na komputerze za pomocą przycisku myszki. Podczas egzaminu w pierwszej kolejności kandydat widzi krótkie objaśnienie (w postaci filmiku), dotyczące zasad działania testu na dostrzeganie zagrożeń. Następnie w ciągu 20 minut na ekranie monitora wyświetlane są 14 krótkie filmy z prawdziwymi scenami z dróg z udziałem pojazdów, rowerów i pieszych. Zadaniem kandydata jest zidentyfikowanie jednego potencjalnego zagrożenia w 13 klipach oraz w pozostałym klipie- dwóch zagrożeń. Kandydat nie jest informowany o tym, który klip zawiera dwa punktowane potencjalne zagrożenia, dlatego też należy być uważnym od początku do końca każdego zadania. W tej części testu nie ma możliwości powrócenia do raz obejrzanych materiałów filmowych.
Aby uzyskać najwyższą liczbę punktów z tej części testu teoretycznego, kandydat musi jak najwcześniej zidentyfikować zagrożenie mogące doprowadzić do wypadku drogowego. Za każdy klip można uzyskać od 0 do 5 punktów. Aby zaznaczyć zagrożenie, należy nacisnąć lewy lub prawy przycisk myszy. W trakcie testu nie można klikać myszą w sposób ciągły lub przypadkowy, ponieważ system potraktuje to, jako próbę oszustwa i kandydat otrzyma wówczas 0 punktów.
Zdający musi uzyskać minimum 44 punkty na 75 możliwych, aby zaliczyć test na dostrzeganie zagrożeń.
Na zakończenie egzaminu kandydat proszony jest o wypełnienie anonimowej ankiety (jest ona dobrowolna i można odmówić jej uzupełnienia), która nie ma żadnego wpływu na wynik egzaminu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych, należy natychmiast podnieść rękę do góry, aby poinformować o nich osobę nadzorującą przebieg egzaminu. Jeśli awaria rzeczywiście miała miejsce, kandydat powinien poprosić o podanie numeru referencyjnego, potwierdzającego ten fakt. Jeśli kandydat nie zda egzaminu z powodów technicznych i posiada nadany jego sprawie numer referencyjny, może wówczas ubiegać się o zwrot kosztów egzaminu. Croydons.co.uk służy bezpłatną pomocą swoim klientom w takich sytuacjach (warunkiem jest posiadanie numeru referencyjnego sprawy).

Kandydat może opuścić salę egzaminacyjną po skończeniu całego egzaminu. Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej nie ma możliwości powrotu do niej.

Pozytywny wynik całego testu teoretycznego

Aby zdać egzamin teoretyczny, kandydat musi zaliczyć wszystkie części testu. O wyniku egzaminu kandydat informowany jest, po około 10 minutach od opuszczenia sali egzaminacyjnej, przez pracownika ośrodka egzaminacyjnego.

Rezerwacja egzaminu praktycznego

Zaraz po zdaniu egzaminu teoretycznego, kandydat wraz ze swoim instruktorem mogą zaplanować datę egzaminu praktycznego. Ustalony termin egzaminu zmotywuje kandydata i przyczyni się do postępów w nauce.

Egzamin praktyczny można zarezerwować online 24h na naszej stronie internetowej, w dziale rezerwacja egzaminów. Pod wskazanym linkiem znajdziesz też listę ośrodków egzaminacyjnych i ich adresy.

W Wielkiej Brytanii to kandydat na kierowcę musi zadbać o pojazd, w którym odbywać się będzie egzamin praktyczny. Pojazd ten musi spełniać wszystkie formalne wymagania. Nasza szkoła nauki jazdy dysponuje takimi pojazdami i wypożycza je swoim uczniom na czas egzaminu praktycznego. Dowiedz się więcej na ten temat.

Na egzamin praktyczny należy zabrać ze sobą ważne tymczasowe prawo jazdy (provisional driving licence), czyli plastykową kartę ze zdjęciem (Anglia, Walia i Szkocja), a także papierową część (counterpart), jeśli mieszkasz w Irlandii Północnej.

Etapy egzaminu:

 1. Badanie wzroku.
 2. Pytania z zakresu bezpieczeństwa i obsługi pojazdu.
 3. Jazda (w tym “samodzielna”).

Badanie wzroku

Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego egzaminator poprosi kandydata o odczytanie tablicy rejestracyjnej wybranego przez niego pojazdu znajdującego się w odległości 20 metrów od egzaminowanego.

Jeśli kandydat nosi okulary musi je mieć na egzaminie. Aby egzamin doszedł do skutku badanie wzroku musi zakończyć się wynikiem pozytywnym.

Pytania z zakresu bezpieczeństwa i obsługi pojazdu

Podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy Twój egzaminator poprosi Cię o udzielenie odpowiedzi na 2 pytania z zakresu bezpiecznej eksploatacji pojazdu.

Egzaminator zada Ci jedno pytanie typu:

 • “Powiedz mi” (odpowiadając wyjaśnisz w jaki sposób wykonać zadanie związane z bezpieczną eksploatacją pojazdu) na początku testu, przed rozpoczęciem jazdy.
 • “Pokaż mi” (demonstrujesz jak wykonujesz zadanie związane z bezpieczną eksploatacją pojazdu) podczas jazdy.

Komplet aktualnych pytań na egzamin praktyczny znajdziesz w Polsko – angielskich testach na prawo jazdy w UK. Samochody osobowe.

Umiejętność bezpiecznego prowadzenia samochodu

Ostatnią i najważniejszą częścią egzaminu praktycznego jest jazda samochodem, która trwa około 40 minut, z czego 20 minut przeznaczane jest na “samodzielną jazdę” (independent driving). Podczas testu egzaminator ocenia umiejętność bezpiecznego prowadzenia samochodu oraz prawidłowego wykonywania manewrów.

Uwaga! Manewry w Wielkiej Brytanii wykonywane są podczas jazdy w normalnym ruchu, a nie tak jak w Polsce na placach manewrowych.

Na egzaminie trzeba wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, właściwie reagować na znaki drogowe, nie stwarzać sytuacji powodujących zagrożenie w ruchu drogowym. Kandydat musi, więc wykazać się znajomością brytyjskiego kodeksu ruchu drogowego w praktyce.

Przykładowe manewry:

 • parkowanie w zatoce parkingowej przodem bądź tyłem. Egzaminator poinformuje Cię, którym sposobem będziesz miał to zrobić,
 • parkowanie równoległe z boku drogi (parallel parking at the side of the road),
 • zatrzymanie się po prawej stronie drogi, cofnięcie o około 2 długości samochodu, a następnie włączenie się do ruchu (pull up on the right – hand side of the road, reverse for around 2 car lengths, and rejon the traffic),
 • kandydat może również zostać poproszony o wykonanie manewru awaryjnego hamowania (emergency stop).

Samodzielna jazda (independent driving)

“Samodzielna jazda” polega na około 20-minutowym prowadzeniu samochodu przez zdającego, który kieruje się znakami drogowymi lub nawigacją satelitarną, do miejsca określonego przez egzaminatora.

Kandydat może popełnić do 15 błędów tzw. “minor driving faults”. Jednakże, jeżeli popełni chociaż jeden poważny błąd (serious or dangerous driving fault) wynik egzaminu będzie negatywny. Aby zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy w UK, nie można popełnić żadnego poważnego albo zagrażającego bezpieczeństwu błędu (serious driving fault) oraz więcej niż 15 drobnych błędów (minor driving faults) w trakcie 40 minutowej jazdy. Jeśli kandydat powtórzy kilkakrotnie ten sam drobny błąd, zostanie on odnotowany przez egzaminatora, jako poważny i wpłynie na negatywny wynik egzaminu.

Natychmiast po zakończeniu egzaminu kandydat zostaje poinformowany przez egzaminatora o jego rezultacie.

Zdany egzamin

Jeżeli kandydat pomyślnie przeszedł egzamin, może od razu otrzymać zaświadczenie uprawniające go do samodzielnego kierowania pojazdem. W takiej sytuacji właściwe prawo jazdy zostanie wysłane do niego pocztą w ciągu 3 tygodni.

Niezdany egzamin

W sytuacji, w której egzaminowanemu nie powiodło się i nie zdał egzaminu, może poprosić egzaminatora o omówienie wszystkiego, co się działo w trakcie jazdy, aby uniknąć tych samych pomyłek w przyszłości.

Do następnego egzaminu praktycznego kandydat może podejść po upływie pełnych 10 dni roboczych.
X